INBOKADE VISNINGAR Våren 2019

Torsdag 14 mars 2019, kl. 19.00 – Kyrkans hus i Fristad – Välkomna!

Torsdag 21 mars 2019, kl. 19.00 – Sjöängen, Askersund – Välkomna!

Lördag 6 april 2019, kl. 15.00 – Sjöängen, Askersund – Välkomna!
broschyr framsida C

broschyr baksida C